Maastricht West

Beide projecten in Maastricht richten zich voornamelijk op het faciliteren van sociaal contact tussen inwoners, het bevorderen van lichaamsbeweging en het stimuleren van maatschappelijke participatie. De nadruk van de projecten ligt vooral op het creëren van veilige ontmoetingsplekken voor inwoners en het creëren van openbare ruimtes met plek voor lichaamsbeweging. Ruimte maken voor groen in de openbare ruimte is een belangrijk middel om dit te bereiken. Daarnaast wordt in beide projecten ingezet op het creëren van langzaam verkeer verbindingen met de binnenstad.

Project 'De Blauwe Loper'

De ‘Blauwe loper’ is een concept dat de verschillende deelbuurten in de buurt Mariaberg beter met elkaar zou moeten verbinden. Mariaberg bestaat uit drie verschillende deelbuurten: ‘Blauwdorp’, ‘Trichterveld’, en ‘Proosdijveld’. Deze deelbuurten hebben ieder hun eigen identiteit en daardoor mist Mariaberg een duidelijk centrum waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn de huizen in deze buurt grotendeels voor de oorlog gebouwd, wat ervoor zorgt dat het huidige aanbod niet meer goed aansluit bij de wensen die inwoners tegenwoordig hebben. Om de sociale samenhang in Mariaberg te vergroten, zal er een fiets- en voetgangersgebied aangelegd worden, genaamd de ‘Blauwe loper’, en onderdeel hiervan zal de aanleg van een park zijn. Daarnaast zullen de huidige woningen vernieuwd worden om beter aan te sluiten bij de wensen van huidige inwoners. In 2019 heeft de gemeente Maastricht, in samenwerking met de betrokken woningcorporatie Servatius, bijeenkomsten georganiseerd met inwoners om de ruimtelijke opzet van de ‘Blauwe loper’ verder te specificeren en de wensen en belangen van inwoners hierin mee te nemen.

beeld12Speerpunten

 • Betrokkenheid van inwoners

  Tijdens het ontwerpproces van de ‘Blauwe loper’ wordt geprobeerd verschillende partijen zo veel mogelijk te betrekken. De gemeente Maastricht, Servatius en de inwoners van Mariaberg werken samen door middel van, bijvoorbeeld, themasessies, inloopbijeenkomsten en interviews met bewoners. Daarmee wordt gewerkt naar een eindresultaat waarin ieders verwachtingen en belangen zijn vertegenwoordigd.

 • Woonkwaliteit

  Als onderdeel van het ‘Blauwe loper’ project zal er niet alleen een fiets- en voetgangersgebied aangelegd worden, maar de woningen in de wijk zullen ook gerenoveerd en vernieuwd worden om beter aan te sluiten bij de wensen van de huidige inwoners. De huidige woningen sluiten niet aan bij de behoeften van de oudere inwoners van Mariaberg. Daarom zullen er rondom de ‘Blauwe loper’ nieuwe levensloopbestendige woningen en een verzorgingstehuis gebouwd worden.

 • Verbinding met het stadscentrum

  Een belangrijk doel van de ‘Blauwe loper’ is om de verbinding tussen Mariaberg en het stadscentrum van Maastricht te verbeteren en daarmee een sociale ontmoetingsplek te creëren voor inwoners van Mariaberg. De wijk ligt op loopafstand van het stadscentrum en is daarmee erg geschikt voor inwoners die gericht zijn op het stadscentrum. Doordat mensen meer gebruik maken van deze verbindingsstrook, zal het drukker zijn op straat, wat de veiligheid op straat positief zal beïnvloeden. 

Onderzoek

 • Effect op fysieke activiteit inwoners

  In een lopend onderzoek, uitgevoerd door de ‘Health Promotion’ afdeling van de Universiteit Maastricht, wordt gekeken naar de socio-economische gezondheidsverschillen voor en na de implementatie van de ‘Blauwe loper’. Hiermee wordt de effectiviteit van het project bepaald. Inwoners die mee doen aan het onderzoek zullen gevolgd worden door middel van GPS-loggers en accelerometrie. Het doel is om deze data te vergelijken met data uit overeenkomende buurten.

VRAGEN?

bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

 

 

© Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search