Ruimte Maken voor Gezondheid in de Stad (RuimteGIDS) is een samenwerkingsverband en wordt gesubsidieerd door ZonMw. Binnen het project werken onderzoeksorganisaties (Maastricht University, Zuyd Hogeschool), gemeenten Maastricht en Kerkrade, PBA2, Provincie en de GGD Zuid-Limburg samen aan kennis voor een gezonde stadsleefomgeving.

De kennisvragen die een uitgangspunt zijn van onderzoek, zijn geformuleerd in onze kennisagenda:

  1. Hoe faciliteer je de totstandkoming en gebruik van gezonde ontmoetingsplekken voor inwoners?
  2. Hoe kan bewegen en sporten onder inwoners worden bevorderd door ruimtelijke ingrepen?
  3. Hoe kan de leefomgeving sociaal inclusief vormgegeven worden met mogelijkheden voor interactie tussen verschillende (sociale) groepen?
  4. Hoe kunnen inwoners en professionals uit diverse disciplines samenwerken aan een gezonde leefomgeving?
  5. Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte geïntegreerd worden aangepakt?

De kennisvragen richten zich alle sterk op de praktijk van het inrichten van de leefomgeving met het oog op gezondheid. Om dit soort vragen van beleidsmakers en professionals te kunnen adresseren, gaan we als consortium samen in de praktijk leren: beleidsmakers en professionals, samen met inwoners en wetenschappers. Dit doen we door vier gemeentelijke implementatie-projecten om te vormen tot leer-projecten. Twee leerprojecten vinden plaats in Maastricht, twee in Kerkrade.

De lessen die we daarin leren met betrekking tot de vijf prioritaire kennisvragen, zullen landen in de RuimteGids-ZL: een interactief rapport met handvatten voor beleidsmakers en professionals, primair in de regio maar secundair ook landelijk via uitwisseling in het leernetwerk van consortia.

Download hier onze volledige kennisagenda (PDF, 1.0 MB).

VRAGEN?

bel ons tijdens kantooruren op:
+31(0)43-3882436
Stel uw vragen buiten kantooruren per e-mail:

PARTNERS

┬ę Copyright 2020 Maastricht University. All Rights Reserved.

Search